Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO)

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Interference z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1/224;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych;
  3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem: przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu